تبلت ویندوزی

تبلت ویندوزی در اندازه های کوچک در کنفرانس جهانی موبایل بارسلونا

در کنفرانس جهانی موبایل در بارسلونای اسپانیا ، شرکت های مطرح جهان آخرین دستاورد های فناوری های نوینشان را در این کنفرانس رونمایی کردند ، تبلت های ویندوزی در اندازه…