نوکیا این بار یک تبلت اندرویدی را به دنیای تکنولوژی ارائه کرد.

نوکیا این بار یک تبلت اندرویدی را به دنیای تکنولوژی ارائه کرد. : پس از اینکه مایکروسافت جدیدترین گوشی هوشمند خود را با برند مایکروسافت به دنیای تکنولوژی ارائه کرد…