با قدرت ذهن خود تایپ کنید / تعامل با کامپیوتر تنها به کمک سیگنال های مغزی

11ام بهمن, 1394   نوشته شده توسط
0  

در گذشته و زمانی نه چندان دور، کامیپوترها آن هم در اندازه های بسیار بزرگ، تنها قادر به محاسبه اعمال پایه ای ریاضی آن هم در مدت زمانی طولانی بودند.رفته رفته با پیشرفت این علم و کسب دستاوردهای زیاد در حوزه علوم کامپیوتر، به قابلیت های آن ها افزوده و به همین میزان از اندازه

ادامه مطلب