ویژگی های جالب گوگل : از گوگل به عنوان تایمر استفاده کنید.

9ام بهمن, 1394   نوشته شده توسط
2 نظر  

ویژگی های جالب گوگل : آیا می دانستنید که یکی از امکانات گوگل عملکرد به عنوان تایمر است؟ البته این عملکرد گوگل هم اکنون غیر فعال است گفتنی است تایمر گوگل سال گذشته معرفی شد و بخوبی قادر به ایجاد یک تایمر آنلاین برای کاربران بود تا اینکه در اواخر سال گذشته این عملکرد از

ادامه مطلب