اپلیکیشن تاریخ ادبیات صوتی

4ام مهر, 1396   نوشته شده توسط
0  

دوست داری بدون خوندن متن های خشک و خسته کننده ، تاریخ ادبیات رو  100%  بزنی؟! اپلیکیشن تاریخ ادبیات صوتی بوجود آمد تا دیگر نیازی نباشد برای یادگیری این مبحث مهم، متن های خسته کننده، خشک و فرار را بخوانید. این اپلیکیشن به صورت تصویرسازی ذهنی و به صورت داستان تمام آثار را به صورت

ادامه مطلب