3d video games

آخرین تحقیقات / بازی های ویدئویی ۳بعدی حافظه را تقویت می کنند

اگرچه امروزه نام بازی های کامپیوتری در وحله اول یادآور یکی از دغدغه ها و مشکلات اساسی والدین با فرزندان خود است و والدین نگران تاثیر منفی بازی های کامپیوتری…