تفاوت صرع و تشنج

27ام آذر, 1396   نوشته شده توسط
0  

تفاوت صرع و تشنج : اول از هر چیزی باید بدانید که همیشه تشنج کردن به این معنا نیست که فرد بیمار صرع داشته است. هر کسی می تواند به علت های متفاوتی تشنج کند. گاهی به علت وارد شدن ضربه های شدید به سر ممکن است تشنج رخ دهد..صرع و تشنج با یکدیگر تفاوت های

ادامه مطلب