محمد مهدوی فر ، معرفی کتاب پیوند کوتاه و مقدس

23ام مهر, 1396   نوشته شده توسط
0  

محمد مهدوی فر ، معرفی کتاب پیوند کوتاه و مقدس : محمد مهدوی فر نویسنده کتاب پیوند کوتاه و مقدس است که در حقیقت پژوهشی اجتماعی درباره‌ی موانع ازدواج موقت است. مجمد مهدوی فر نویسنده کتاب در حوزه ازدواج موقت این کتاب در حقیقت به مشکلاتی که افراد در مورد ازدواج دارند می پردازد و

ادامه مطلب