چاپگر سه بعدی این بار بینی چاپ می کند

۲۷ام اسفند, ۱۳۹۳   نوشته شده توسط
1  

بار دیگر فناوری به کمک پزشکی آمد و این بار با استفاده از چاپگر سه بعدی زیستی اقدام به طراحی و چاپ بینی کردند که در ساخت آن از سلول های بدن خود بیمار استفاده شده است. چاپ بینی مصنوعی با چاپگر های سه بعدی این بینی چاپی برای افرادی که در اثر سوانح یا

ادامه مطلب