تصاویر،مصرف کننده اصلی و قاتل پهنای باند شما!

17ام مهر, 1394   نوشته شده توسط
0  

” براساس آمارهای موجود، بیشترین میزان مصرف پهنای باند و حجم داده در اینترنت مربوط به تصویر است” این گفته ای بود که رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران،نصرالله جهانگرد،آن را تشریح کرد. وی با استوار دانستن آینده فرهنگ و هنر بر تولید محتوا،سمت و سوی آینده را در جهتی دانست که زبان مفاهمه جهان تصویری

ادامه مطلب