کد فعال سازی اینترنت همراه اول

4ام شهریور, 1396   نوشته شده توسط
0  

بسته های نوترینو به عنوان بسته های هستند که در دو نوع آلفا+(با سرعت بدون مرز) و آلفا(با محدودیت سرعت) به مشترکین ارائه می گردند . همراه اول برای سهولت فعال سازی بسته های نوترینو امکانی را برای کاربران خود فعال کرده است که می توانند تنها با مراجعه به سرشماره ( ستاره 1 مربع

ادامه مطلب