محصول جدید دنیای تکنولوژی / بزرگترین شیء پرنده ساخت بشر به پرواز درآمد

برای نخستین بار، سال ها پیش بود که ارتش ایالات متحده پروژه ساخت بزرگترین شیء پرنده ساخت بشر تا آن زمان را در دستور کار خود قرار دارد، اما مدتی…