محصول جدید دنیای تکنولوژی / بزرگترین شیء پرنده ساخت بشر به پرواز درآمد

27ام آبان, 1394   نوشته شده توسط
0  

برای نخستین بار، سال ها پیش بود که ارتش ایالات متحده پروژه ساخت بزرگترین شیء پرنده ساخت بشر تا آن زمان را در دستور کار خود قرار دارد، اما مدتی بعد و در میانه های سال 2012 کمبود بودجه و عدم سرمایه گذاری ابتدایی مناسب بر روی این پروژه سبب متوقف شدن و ناتمام ماندن

ادامه مطلب