قوی ترین زلزله در جهان کدام زلزله بود؟

11ام دی, 1396   نوشته شده توسط
0  

قوی ترین زلزله در جهان کدام زلزله بود؟ زلزله جز یکی از موضوعات داغی است که این روزها در بسیاری از محافل در مورد آن مطالبی شنیده می شود.شدت زلزله در هر قسمتی متفاوت است ولی گاهی زلزله به قدری قوی است که سبب می شود در همان زمان کوتاه همه چیز به یکباره تخریب شود

ادامه مطلب