جسم فضایی که در اقیانوس هند سقوط کرد

23ام آبان, 1394   نوشته شده توسط
0  

اگر اخبار ماه گذشته را دنبال کرده باشید باید بدانید که مدتی است که کره ی زمین از آرامش نسبی قبلی خود خارج شده و تحت تاثیر اشیاء خارجی که به سمت آن می آیند قرار گرفته است.البته تمامی موارد گفته شده با فاصله نسبتا زیاد و ایمنی از کنار کره ی زمین عبور کردند.

ادامه مطلب