در هفته‌های آینده یک جسم فضایی به کره ی زمین برخورد خواهد کرد

10ام آبان, 1394   نوشته شده توسط
0  

اگر اخبار ماه گذشته را دنبال کرده باشید باید بدانید که مدتی است که کره ی زمین از آرامش نسبی قبلی خود خارج شده  و تحت تاثیر اشیاء خارجی که به سمت آن می آیند قرار گرفته است. اولین آن عبور سیارک ۸۶۶۶۶ (۲۰۰۰ FL10) با عرض تا ۲.۶ کیلومتر،با سرعت ۶۴ هزار و ۳۷۴

ادامه مطلب