بر فراز ابرها / دومین آسمان خراش بلند جهان در چین ساخته شد

28ام دی, 1394   نوشته شده توسط
0  

ساخت سازه های بسیار بلند آن طور که به نظر می رسد ساده نیست و فقط به تصمیم برای روی هم قرار دادن آجر بیشتر و یا استفاده از لوازم بیشتر ختم نمی شود! در ساخت این دسته از سازه ها پیچیده ترین محاسبات صورت می پذیرد تا پیوستگی و استحکام سازه حفظ شود، چون

ادامه مطلب