ساخت کانال تلگرام

ساخت کانال تلگرام : آموزش تصویری و قدم به قدم

قابلیت هایی که یک ساخت کانال تلگرام ارائه می دهد،بسیار بیشتر از قابلیت Broadcast است که پیشتر برای رفع نیازهای مشابه در این برنامه ارائه می شد. در نظر داشته…