بخشودگی جرایم رانندگی

28ام آذر, 1396   نوشته شده توسط
0  

بخشودگی جرایم رانندگی : جریمه های ناشی از رانندگی به آن دسته از جرائمی اختصاص دارد که با توسعه زندگی ماشین با افزایش روبرو شده اند.لذا عوامل مختلفی وجود دارد که سبب می شود این جرایم برای رانندگان تعیین شود. تا پایان آذرماه96 برای بخشودگی جرائم رانندگی فرصت باقی ست   آخرین خبرها حاکی از آن است

ادامه مطلب