رزیدنت اویل 2 بازسازی خواهد شد

رزیدنت اویل 2 بازسازی خواهد شد

در اینجا یک خبر بسیار جذاب برای طرفداران سری بازی های رزیدنت اولین وجود دارد. به شکل رسمی ، شرکت کمپکام در حال بازسازی ، بازی ترسناک - بقا رزیدنت…