مرگ در این بازی راه برگشتی نخواهد داشت

10ام مهر, 1394   نوشته شده توسط
0  

undo ، Play Again ، Continue این ها گزینه هایی هستند که همیشه خیال ما را در بازی ها راحت می کنند و ما به اتکا آن ها ترسی از مردن نخواهیم داشت،پس با سرعتی دیوانه وار به رانندگی،هجوم به دل دشمن،ترکاندن نارنجک زیر پای خود،پرش از ارتفاع و امثال این کارها می پردازیم چون

ادامه مطلب