بازگرداندن تخم مرغ پخته شده به حالت اولیه

3ام تیر, 1394   نوشته شده توسط
0  

دانشمندان موفق به ابداع روشی شده اند که به وسیله آن میتوان یک تخم مرغ پخته شده را دوباره به حالت خام برگرداند. مطمعنا برای خیلی از شما ها اینکه یک تخم مرغ پخته شده را بتوان دوباره به حات اولش برگرداند میتواند بسیار شگفت انگیز و غیر ممکن به نظر برسد. بازگرداندن تخم مرغ

ادامه مطلب