عیدی بازنشستگان

۲۸ام دی, ۱۳۹۶   نوشته شده توسط
0  

عیدی بازنشستگان : در پایان هر سال با نزدیک شدن به سال جدید ، خبرهای زیادی در مورد میزان عیدی ها و پاداش ها منتشر می شود و می توان اینگونه گفت که عیدی به عنوان یکی از دغدغه های شیرینی است که کارمندان و کارگران و تقریبا تمامی افراد شاغل در پایان هر سال آن

ادامه مطلب