ثبات بازار کامپیوتر

بازار کامپیوتر به ثبات می رسد!

این روزها گوشی های هوشمند با صفحات بزرگ و تبلت های ارزان قیمت بازار کامپیوتر را به یک نقطه بحرانی رسانده است.تا جایی که بعضی از شرکت ها به کلی…