توقف فروش اینترنت نامحدود ۱۲۸ مخابرات / ارائه سرویس نامحدود 4 مگابایتی

مدت ها است که آن دسته از کاربرانی که مصرف حجم اینترنت زیادی دارند، به خاطر کم کردن هزینه های خود با سرعت های بسیار پایین سرویس های نامحدود شرکت…