اینترنت رسانی به ۳۷ هزار روستای کشور آغاز شد

12ام مهر, 1394   نوشته شده توسط
0  

در عصر تکنولوژی که اینترنت تمامی مسافت ها را از میان برداشته و افراد از نقاط مختلف جهان می توانند با یکدیگر ارتباط داشته باشند و از این رو آن را به دهکده جهانی تشبیه می کنند،هنوز هم نقاطی هستند که از دسترسی به این شبکه جهانی محروم مانده اند. امروز،مسئول راهبري و پيگيري امور

ادامه مطلب