ساخت ایمن ترین گلوله جهان در آمریکا

11ام اسفند, 1394   نوشته شده توسط
0  

تکنولوژی سلاح های گرم مدتی است که با سکونی نسبی مواجه شده است و پیشرفت و تغییر چشمگیری در آن ها دیده نمی شود.اما این بار در کشور آمریکا، که همیشه بیشترین سرمایه گذاری را در بخش نظامی دارد، محققان علوم نظامی تونسته اند تا گلوله ای جدید طراحی و به مرحله ساخت برسانند که

ادامه مطلب