سامسونگ همچنان روی خط انفجار / فرود اضطراری هواپیما بخاطر تبلت دودزا

در شرایط رقابتی کنونی دنیای دیجیتال که هر ازگاهی یک کمپانی نوپا با ارائه محصولی چالش برانگیز و قدرتمند سعی در جذب بازار به سمت خود میکند، اوضاع حقیقتا نمیتواند…