نوجوانی که یک دست روباتی ارزان قیمت ساخت

15ام مرداد, 1394   نوشته شده توسط
0  

یک پسر 17 ساله هندی جایزه ای برای ساخت روبات دسا ارزان قیمتی را که برای پروژی علمی مدرسه اش ساخته بود را در ایالت کالیفرنیای آمریکا دریافت کرد. نیلای ماتها جایزه ربان آبی را برای پروژه اش دریافت کرد. این جایزه به دانش آموزانی اعطا می شود که پیشرفت چشم گیری در مدارس آمریکا

ادامه مطلب