عظمتی در عمق دریاها / کشف عمیق ترین گودال آبی جهان

5ام مرداد, 1395   نوشته شده توسط
1  

اعماق دریاها و اقیانوس ها سراسر شگفتی و اعجاب بوده و دنیای سراسر متفاوتی از آنچه که در سطح خشکی می بینیم در آن ها جاری است.وسعت آن ها در ذهن هیچ انسانی جای نگرفته و به جرات می توان آن ها را اسرار آمیز خطاب کرد، چون هنوز بخش های بسیار زیادی از آن

ادامه مطلب