انجمن جهانی موبایل ، ایران را تحریم کرد

19ام شهریور, 1396   نوشته شده توسط
0  

اینبار تحریم ایران توسط شبکه جهانی موبایل صورت گرفته است که هنوز هیچ اطلاعی از علت آن وجود ندارد. انجمن جهانی موبایل ، ایران را تحریم کرد :  در زمان تحریم ، انجمن جهانی موبایل به ایران خدماتی را ارائه می نمود؛ بعد از رفع تعدادی از تحریم ها ، اقدام به قطع سرویس دهی

ادامه مطلب