لینک ربات افزایش ممبر رایگان

۲۲ام دی, ۱۳۹۷   نوشته شده توسط
158 نظر  

لینک ربات افزایش ممبر رایگان یکی از قابلیت های اساسی و مهم برای مدیران کانال ها به حساب می آید و این روزها بسیاری از این مدیران کانالها از همین طریق عضو گیری هایی انجام می دهند تا کانال خود را در میان سایر افراد و کاربران تلگرام مطرح نمایند. این موضوع، این روزها بسیار

ادامه مطلب

افزایش اعضای کانال تلگرام

۲۷ام آذر, ۱۳۹۶   نوشته شده توسط
5 نظر  

یکی از مسائلی که بسیار مورد توجه مدیران و یا ادمین کانال های تلگرام می باشد، تعداد اعضای کانال می باشد وحتی نیز این موضوع برای بسیاری از اعضای کانال ها نیز مهم می باشد، چون که هرچه تعداد اعضای کانال بیشتر باشد به معنی مفید تر و جذاب تر بودن کانال می باشد. برای

ادامه مطلب

ربات ممبرگیر رایگان

۷ام شهریور, ۱۳۹۶   نوشته شده توسط
15 نظر  

چقدر با ربات ممبرگیر رایگان آشنا هستید؟ این روزها که بازار کانال ها و گروه های تلگرامی در دسته های تفریحی، تجاری و سیاسی گرم می باشد، دغدغه ی مدیران و ادمین های این کانال ها تعداد ممبرهای کانال یا گروهشان می باشد که برای اینکه بتوانند افرادی را جذب کانال خود نمایند، تلاش بسیار

ادامه مطلب

ترفند افزایش ممبر کانال تلگرام رایگان

۳ام شهریور, ۱۳۹۶   نوشته شده توسط
11 نظر  

چقدر با ترفند افزایش ممبر کانال تلگرام رایگان آشنا هستید؟ این روزها، کانال های تلگرامی در میان کاربران تلگرام محبوبیت زیادی یافته وخیلی از افراد درحال استفاده از این کانال ها هستند اما بحثی که این روزها در میان مدیران کانال های تلگرامی مطرح است و به عنوان یک رقابت حتی مطرح گردیده، بحث تعداد

ادامه مطلب