روانشناسان روشی ساده اما علمی برای مقابله با اعتیاد به گوشی همراه ارائه کردند

3ام خرداد, 1395   نوشته شده توسط
0  

آیا شما به استفاده از گوشی همراه اعتیاد دارید؟وقتی باتری گوشی شما در حال تمام شدن است و یا وقتی که گوشی تان را پیدا نمی کنید عصبی و بی حوصله می شوید؟آیا در تمرکز دچار مشکل می شوید؟وقتی در مکان هایی هستید که گوشی شما آنتن نمی دهد سریع عصبی می شوید؟آیا در سینما

ادامه مطلب