yamaha Sports Ride

خودروی جدید یاماها حس راندن موتورسیکلت را تداعی خواهد کرد

شرکت یاماها، یکی از شرکت های بزرگ و چند ملیتی صنعتی است که مرکز آن در ژاپن قرار دارد.عمده شهرت این شرکت به خاطر تولید ابزار و لوازم موسیقی است…