استفاده ی بیش از حد از گوشی هوشمند به عدم توانایی در تمرکز منجر می شود

28ام اردیبهشت, 1395   نوشته شده توسط
0  

تا به حال شده که نتوانید به راحتی بر روی مسئله ای تمرکز کنید؟تلاش می کنید تا تمرکز خود را بر روی کار خود منعطف کنید اما مسئله ای پیش افتاده و غیر ضروری ذهن شما را درگیر می کند،تا به حال برایتان پیش آمده که آرام و قرار نداشته باشید و نتوانید حتی 1

ادامه مطلب