ورود لنز هوشمند از صنعت نظامی به دنيای ما

6ام اسفند, 1393   نوشته شده توسط
0  

در اين نوشته با لنزهايي آشنا مي شويم كه بيشتر آنها را رويا مي پنداشتيم تا واقعيت : لنز هوشمند ! ورود لنز هوشمند از صنعت نظامي به دنياي ما لنز هاي جديد ، صاحبان خود را به چيزي فراتر از يك قهرمان تبديل خواهد كرد . لنز هاي تلسكوپي با هر بار پلك زدن

ادامه مطلب