استفاده از کلیدهای تنظیم صدا در غیرفعال سازی هشدار ساعت ( اندورید )

12ام اردیبهشت, 1396   نوشته شده توسط
0  

پیش تر در خانه ها شاهد ساعت های زنگی بودیم که افراد برای بیدار شدن در زمان مشخص از آنها استفاده می کردند . اما امروزه دیگر گوشی ها جایگزین ساعت های زنگی شده اند و شاید کمتر کسی را ببنید که از ساعت های زنگی برای بیدار شدن استفاده می کند . تنظیم نمودن

ادامه مطلب