مسکن ها را از این پس به صورت برچسبی استفاده کنید

19ام آذر, 1394   نوشته شده توسط
0  

یکی از مهمترین ایراداتی که همیشه به مسکن ها وارد می شود این است پس از استفاده نه تنها اندام مورد نظر بلکه سایر بافتها و اعضا را نیز تحت تأثیر قرار می دهند.همچنین می دانیم تمامی داروها بدون عوارض نیستند و تنها زمانی خود را مجاب به تحمل این دریافت این عوارض می کنیم

ادامه مطلب