تاریخ دقیق آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال97

24ام اسفند, 1396   نوشته شده توسط
0  

تاریخ دقیق آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال97 : قرار است در سال 1397 برای 70 گروه شغلی آموزشی ، تعداد ۱۷۳۶۸ نفر  با در نظر داشتن میزان سهمیه و البته مطابق با ماده 44 قانون کشور ، از مهرماه سال جدید به استخدام آموزش و پرورش در بیایند و کارشان را آغاز نمایند. افردای که به

ادامه مطلب