مبالغ ارزش افزوده به کاربران اپراتور همراه اول عودت داده شد

7ام مهر, 1397   نوشته شده توسط
0  

یکی از موضوعاتی که سبب شده بود بسیاری از کاربران اپراتور همراه اول ناراضی باشند، مسئله ی ارزش افزوده ای بود که مشترکین همراه اول در سرویس های این اپراتور فعال عضو شده بودند. اکنون زمان آن رسیده است که به این بازی خاتمه بدهند و مبالغ میلیاردی از حساب مشترکان خارج نکنند. اپراتور همراه

ادامه مطلب