ارتش جدید چین برای نبردهای فضایی آینده در حال شکل گیری است

14ام دی, 1394   نوشته شده توسط
0  

اگرچه هنوز که هنوز است به طور رسمی خبری از بیگانگان ورای کره زمین و آن سوی منظومه شمسی نیست، اما در هر صورت مشخص نیست که سر و کله آن ها چه زمانی و با چه اقداماتی پیدا شود ! اگر صفحات تاریخ را ورق بزنید خواهید دید اکثر مواردی که زمانی برای انسان

ادامه مطلب