اختلال دوقطبی

چه مقدار با اختلال دوقطبی در کودکان آشنا هستید؟ آیا تاکنون با چنین افرادی بر خورد داشته اید؟

اختلال دوقطبی بیماری روحی است که طی آن خلق و خوی فرد و حالت های روانی وی به صورت شدید و افراطی، دچار تغییر می شود. فرد مبتلا به اختلال…