پدیده نادر فضایی که اواخر این هفته اتفاق می افتد

10ام آبان, 1394   نوشته شده توسط
0  

پیوستگی سیاره ای، پدیده ای است که با وقوع آن سیاره ها به دلیل زمان چرخش در مدارشان به دور خورشید در یک راستا قرار گرفته و چندین روز با یکدیگر قابل مشاهده هستند. در اواخر هفته جاری، نادرترین پدیده فضایی به وقوع خواهد پیوست تا سه سیاره زهره، مشتری و مریخ به صورت همزمان

ادامه مطلب