عدل ایران : سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضائیه

16ام اردیبهشت, 1399   نوشته شده توسط
0  

عدل ایران : سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضائیه : اگر می خواهید از این خدمت استفاده کنید باید پیش از شروع در سامانه ثنا ثبت نام خود را انجام داده باشید. برای ثبت نام در این رابطه باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در دیگر شهرستان ها به دادگستری های مرتبط مراجعه نمایید. در ادامه

ادامه مطلب