یادگیری چند زبان همزمان

1ام اردیبهشت, 1396   نوشته شده توسط
0  

در کنگره جهانی زبان ، طبق گزارشی نشان داده شده است که در جهان بیش از سه هزار زبان گوناگون وجود داشته است . تجربه ها بیانگر این که انسان ها علاوه بر زبان اصلی خود می توانند زبان های را یادبگیرند که به زبان اصلی خودشان نزدیک است . هر چقد انسان ها زبان

ادامه مطلب