چطور با موسیقی زبان یاد بگیرید- بخش دوم

20ام مهر, 1394   نوشته شده توسط
0  

در بخش قبل به تعدادی از راه کارهایی که برای یادگیری زبان با موسیقی لازم است در پیش گیرید را عنوان کردیم و همچنین ویژگی های موزیک هایی را که برای این کار مناسب نیستند و باید از آن ها اجتناب کرد را بر شمردیم برای مثال آن هایی که زبان دشواری دارند یا آن دسته ای که

ادامه مطلب