سوپر گروه تبلیغات تلگرام

17ام شهریور, 1396   نوشته شده توسط
36 نظر  

چند سوپر گروه تبلیغات تلگرام می شناسید؟ سوپر گروه های تلگرام، گروه هایی هستند که تعداد اعضای آنها بیشتر از گروه های معمولی تلگرام می باشد، یعنی گروه های تلگرام حداکثر می توانند 200 عضو داشته باشند و یک سری محدودیت هایی از قبیل تعداد ادمین دارند که دیگر در سوپرگروه ها چنین چیزی مشاهده

ادامه مطلب