تلگرام

علت وصل نشدن تلگرام

علت وصل نشدن تلگرام : تلگرام جز یکی از بهترین اپلیکیشن های می باشد که کاربران زیادی از آن استفاده می کنند و توانسته است برای خود طرفداران زیادی داشته…
دو هفته دیگر برای فیلترینگ تلگرام تصمیم گیری خواهد شد

آپدیت جدید تلگرام / ظرفیت گروه ها به 1000 نفر افزایش پیدا کرد

کاربران تلگرام با آپدیت جدیدی که برای آن ارائه شده است می توانند ظرفیت گروه های خود را از ۲۰۰ نفر به گروه های supergroups  ارتقاء داده تا به این…