منبع قیمت های ارز در این صفحه توسط اعلامی استعلام  از سه صرافی در میدان فردوسی بوده است. برای اطلاعات بیشتر در مورد قیمت ارز در بازار آزاد آبان ماه می توانید از این بخش استفاده نمایید.